Σύντομοι Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Βρέχει καλοκαίρι», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/jotis.gr στο Facebook, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία SOLID Α.Ε.  (περαιτέρω η «Solid»). 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο Facebook στη σελίδα  https://www.facebook.com/jotis.gr στο Facebook, εφόσον έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. 
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10η Ιουνίου 2015 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 28η Ιουνίου 2015 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να πάρει μέρος στο Διαγωνισμό με θέμα «Βρέχει καλοκαίρι», ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση, αλλά μπορεί να παίξει στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων λάβει μέρος στον διαγωνισμό περισσότερες από μία (1) φορές, η συμμετοχή που θα ληφθεί υπόψη στην κλήρωση θα είναι αυτή με την υψηλότερη βαθμολογία. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. 
6. Δώρα. Μέσω του Διαγωνισμού, οι πέντε (5) top scorer με την υψηλότερη συγκέντρωση πόντων θα κερδίσουν Διατακτικές αξίας 50€ Ticket Restaurant και τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1)  κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ με κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.
Οι Διατακτικές Ticket Restaurant μπορούν να εξαργυρωθούν έως τις 28/02/2016 σε ένα ευρύ δίκτυο supermarket σε όλη την Ελλάδα όπως ορίζεται σε αυτή την διεύθυνση (http://www.solidapps.gr/vreheikalokairi/xl/supermarket.xlsx ) και σε συνεργαζόμενα καταστήματα εστίασης όπως ορίζεται σε αυτή την διεύθυνση (http://www.solidapps.gr/vreheikalokairi/xl/ticket.xlsx) Το  κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή.
Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Tα Δώρα θα αποσταλούν με courier στους 35 νικητές, με έξοδα του Διοργανωτή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, πέντε (5) νικητές με τους περισσότερους πόντους κερδίζουν αυτόματα χωρίς κλήρωση τις Διατακτικές αξίας 50€ (5 νικητές χ 50€ διατακτικές έκαστος). Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε κάποια εκ των πέντε υψηλότερων βαθμολογιών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ισόβαθμων top scorer, για την ανάδειξη των πέντε (5) τελικών νικητών. Τριάντα (30) νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, για την κάθε κατηγορία νικητών  θα κληρωθούν ισάριθμοι αναπληρωματικοί - επιλαχόντες, δηλαδή πέντε (5) αναπληρωματικοί -  επιλαχόντες μεταξύ των top scorers για πρώτη κατηγορία και τριάντα (30) αναπληρωματικοί - επιλαχόντες για την δεύτερη κατηγορία. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/2015, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOLID, οδός Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των Διοργανωτριών εταιριών.
Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί. 
Στον βαθμολογικό πίνακα εμφανίζονται οι 10 topscorer με την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας εμφανίζονται οι παίχτες που έχουν παίξει χρονικά πιο πρόσφατα.
9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/jotis.gr και στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. 
10. Προσωπικά Δεδομένα. Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 
12. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.